Razem dla Wrocławia

wropenup

Razem dla Wrocławia

Twórcy programu WrOpenUp założyli sobie jeden cel – uczynienie z Wrocławia miasta otwartego na różne kultury, wyznania i kolory skóry.

Chcą to osiągnąć edukując i integrując lokalną społeczność z ludnością napływającą z innych krajów. Kierują swe działania do wszystkich wrocławian, rodowitych i napływowych, mieszkających tu od miesiąca i od pięćdziesięciu lat, turystów, pracowników międzynarodowych korporacji i studentów.

W Made In Wro zależy nam na tym, żeby Wrocław był otwarty na przybyszy nie tylko z Częstochowy, Kielc czy Wałbrzycha, lecz także na gości z Litwy, Czech, Afryki czy Azji. Długofalowo ściąganie tutaj wysoko wykwalifikowanych specjalistów z innych krajów stanowi ogromną wartość zwiększającą konkurencyjność naszego miasta jako całości – nie tylko w ramach IT. Nasze spojrzenie na tę kwestię jest przede wszystkim gospodarcze i daje się wyrazić w konkretnych korzyściach płynących z poszerzenia dostępu do profesjonalistów nabywających tutaj nieruchomości, płacących tutaj podatki i kupujących w tutejszych sklepach czy restauracjach.

Nie uda się stworzyć zagłębia IT na Dolnym Śląsku jeśli nie będziemy otwarci na specjalistów, którzy tutaj przyjeżdżają. Chcemy sprawić, żeby czuli się u nas jak w domu, nie tylko pracując w miłych dla oka i portfela biurach, ale także wysyłając dzieci do przedszkola czy wychodząc w piątek do pubu. Dlatego dla nas naturalnym krokiem było zawiązanie się porozumienia pomiędzy WrOpenUp a Made In Wro.

WrOpenUp, jak samo przyznaje, chce zarazić swoim entuzjazmem jak największą liczbę wrocławian. Nas zaraziło. Teraz my chcemy zarazić Was :) Spróbujemy wspólnie ściągnąć trochę ludzi do Wrocławia?